به سوی پیشرفت هر چه باداباد

وب سایت 2010  آبدیت ها وارد شوند

اشعار زیبا

---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه

   نه دل در دست محبوبي گرفتار، نه سردرکوچه باغي برسردار، از اين بيهوده گرديدن چه حاصل؟، پياده مي شوم، دنيا نگهدار


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   شايد آن روز كه سهراب نوشت : تا شقايق هست زندگي بايد كرد، خبري از دل پر درد گل ياس نداشت، بايد اينجور نوشت، هر گلي هم باشي، چه شقايق چه گل پيچك و ياس، زندگی اجبارست


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   من در این کلبه خوشم، تو در ان اوج که هستی خوش باش، من به عشق تو خوشم، تو به عشق هر که هستی خوش باش


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   ای كه از درد دلم با خبری ، قرص دل درد مرا كی می خری؟


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   روزگاري مردم دنيا دلشان درد نداشت، هر كسی غصه اينكه چه مي كرد نداشت، چشم سادگی از لطف زمين مي جوشيد، خودمانيم زمين اين همه نا مرد نداشت


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   کلاس عشق ما دفتر ندارد، شراب عاشقی ساغر ندارد، بدو گفتم که مجنون تو هستم، هنوز آن بی وفا باور ندارد


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   ای غم ، تو که هستی از کجا می آيی؟

هر دم به هوای دل ما می آيی

باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

چون اشک به چشمم آشنا می آي
ی


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   تصوير چشمان تو را در رويا ها كشيدم، باغ گلی از جنس نیلوفر كشيدم، تو گم شدی در جاده های ساكت و دور، من هم به دنبال نفس هايت دويدم


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   باز در کلبه ی عشق،  عکس تو مرا ابری کرد، عکس تو خنده به لب داشت ولی اشک ،

چشم مرا جاری کرد

---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   شيشه ها شکستنيست، زندگی گذشتنيست، اين فقط محبت است، که هميشه ماندنيست


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلم ، میتوان گفت که من چلچله لال توام، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ، سخت محتاج به گرمای پر و بال توام


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   راز دل با كس نگفتم چون ندارم محرمی ، هر كه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم ، راز دل با آب گفتم تا نگويد با كسی ، عاقبت ورد زبان ماهی دريا شدم


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   من آن رودم که تنها آب دارم ، نگاهی خسته و بی تاب دارم ، من عشق نور دارم در دل اما ، فقط تصویری از مهتاب دارم


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------


   فرياد من از داغ توست ، بيهوده خاموشم مکن ، حالا که يادت ميکنم ، ديگر فراموشم

مکن ، همرنگ دريا کن مرا ، يکبار معنا کن مرا


---------------------------- اشعار كوتاه . اس ام اس پيامك . مسیج پیام كوتاه ----------------------------

اصفهانيه داشته رو خودش آب يخ ميريخته ، ميگن چرا اينجوري ميكني؟ ميگه مي خوام سرما بخورم. ميگن چرا؟ ميگه اخه يه پنيسلين دارم داره تاريخش ميگذرهگزارش تخلف
بعدی